Specialisaties en behandelingen

Iedereen met voeten is bij Medisch Pedicure Krijgsman aan het juiste adres. Medisch Pedicure Tjikke Krijgsman begon als ‘basis’ pedicure, maar heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd tot Medisch Pedicure met Branche- én Rijkserkend MBO-4 ZORG-VAK diploma. Dat betekent dat ze naast ‘gewone’ voetzorg ook voetzorg doet voor mensen met bijvoorbeeld diabetes, reuma, geriatrie, kanker en overige risicovoet. Hun voeten hebben de speciale aandacht nodig die rijkserkend gediplomeerd  Medisch Pedicure Tjikke Krijgsman kan geven.

Diabetes of Reuma patiënt? Vraag bij uw zorgverzekeraar of u voor een tegemoetkoming in de kosten in aanmerking komt en wat hiervoor de voorwaarden zijn.

“Met een goede beheersing van de specialistische technieken én regelmatige bijscholingen, vergroot ik de behandelmogelijkheden van complexe voet- en nagelproblemen om bijvoorbeeld amputaties te voorkomen.”

Specialisaties en behandelingen:
Bekijk alle specialisaties
Medisch Pedicure

Mensen met kanker, reuma of diabetes hebben speciale voetzorg nodig. Die zorg geeft gediplomeerd Medisch Pedicure Tjikke Krijgsman.

Wondverzorging

Pedicure Krijgsman gebruikt verschillende materialen en technieken voor wondverzorging, afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de wond.

Oncologische voetzorg

Met haar kennis en ervaring kan Tjikke Krijgsman een veilig en doelgericht behandelplan opstellen voor (ex)kankerpatiënten.

Diabetes

Diabetici hebben meer kans op voetproblemen. Tjikke Krijgsman is gediplomeerd Medisch Pedicure en gespecialiseerd in de diabetische voet.

Orthese

Een orthese is een hulpmiddel om de voet te ontlasten, ondersteunen of te corrigeren. Tjikke Krijgsman maakt ze op maat.

Kalk- of schimmelnagels

Kalknagels of schimmelnagels zijn een hardnekkig probleem. Laserbehandelingen kunnen een oplossing zijn, maar het is natuurlijk nog beter om zeker te weten of het écht om een schimmel gaat. Hiervoor kan er een monster ingestuurd worden naar het Radboud UMC. Aan de hand van de uitslag kan het vervolgtraject bepaald worden.

Geriatrische voetzorg

Pedicure Krijgsman spitst de zorg en de behandelingen toe op uw klachten én uw leeftijd.

Reuma

De voeten van reumapatiënten zijn extra kwetsbaar, extra gevoelig en extra pijnlijk. Extra goede voetzorg kan de klachten verminderen.

Opleidingen

Vakdiploma Basis Pedicure - 2005 /  Voetverzorging bij Diabetici  /  Voetverzorging bij Reumapatiënten

Code van de Voetverzorger  /  Workshop Richtlijnen  /  Workshop Risico Voet

Branche diploma Medisch Pedicure - 2012

Medical Taping  -  AED / Reanimatie Hulpverlener - vanaf 2012

CVA scholing  /  Stoma Symposium

Diploma Oncologisch Voetzorg Verlener - 2014  /  Schimmeldiagnostiek - vanaf 2014

Paramedisch Chiropodist - vanaf 2015  /  Diploma Geriatrisch Voetzorg Verlener - 2015

Farmacologie - 2015

Vak diploma Medisch Pedicure MBO-4 - 2015

Van voetspecialist naar huidspecialist - 2018

Verdieping Specialisatie Diabetes

COVID-19 Vaccins voorbereiden en toedienen via GGD Fryslân - 2020

Bijscholing Dementie  /  Bijscholing Richtlijnen  /  Bijscholing Flebologie en Compressietherapie

Verdieping Specialisatie Reuma  /  Verdieping Preventie Voet-ulcera  /  Scholing Huidkanker

Scholing Oncologische hand- en voetzorg  /  Bijscholing Geriatrische Voetzorg
Bovenstaande diploma's, trainingen, etc. zijn een 'klein' overzicht van de scholingen die door Medisch Pedicure Tjikke Krijgsman gevolgd zijn en worden om er voor zorg te dragen dat ze op de hoogte blijft van diverse ontwikkelingen in haar vakgebied. Jaarlijks staan er ongeveer zes tot acht trainingen/bijscholingen op de planning.

Gezien het feit dat Tjikke Krijgsman een deel van haar werkverleden in de zorg doorgebracht heeft, zorgt ze dat er ook scholingen gevolgd worden, waarbij ze haar zorg gerelateerde ervaringen met haar pedicure werkzaamheden kan blijven combineren. Je bent nooit te oud om te leren en kennis heb je nooit genoeg . . .

Voor de volgende behandelingen kunt u bij mij terecht:
Standaard pedicurebehandeling

Voor iedereen het hele jaar door voeten die gezien mogen worden? Met een standaard pedicurebehandeling elke 6 tot 8 weken blijven ze mooi en gezond.

Praktijk op begane grond

U bent welkom in de praktijk -op de begane grond- aan de Waling Dykstrastrjitte 13 in Gytsjerk. De praktijk is gevestigd in de vroegere garage, links van het huis aan het einde van de oprit.

Blauwdruk of Podoscoop beoordeling

Een blauwdruk is een voetafdruk of voetstempel. Aan de hand daarvan kan de medisch pedicure pijnpunten en voetklachten beoordelen.

Sinds kort is er in de praktijk een 'podoscoop' aanwezig.
Deze Podoscoop heeft een lage opstap van 8 cm en is ontwikkeld voor pedicures met oudere patiënten voor wie de gewone opstap te hoog is.

De podoscoop geeft een hoog reflectiesysteem van de voetafdruk.
Is ontworpen voor analyse en onderzoek van de voet(stand) en biedt de mogelijkheid om een realistisch beeld te verkrijgen van de voet en de punten van hogere en lagere belasting. Laat duidelijk de verschillende drukpunten van voetzool zien. De zijkant van deze plexiglas podoscoop is open waardoor het gemakkelijker is de drukplekken te signaleren.

Behandeling diabetische voet

Diabetici hebben meer kans op voetproblemen. Tjikke Krijgsman is gediplomeerd medisch pedicure en gespecialiseerd in de diabetische voet.

Behandeling reumatische voet

De voeten van reumapatiënten zijn extra kwetsbaar, extra gevoelig en extra pijnlijk. Extra zorg van een gediplomeerd medisch pedicure kan de klachten verminderen.

Behandeling risicovoet

Een risicovoet is een voet met een verhoogd risico op complicaties als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte. Een medisch pedicure is gespecialiseerd in de voetzorg van mensen met onder andere diabetes, reuma en kanker.

Antidruktechniek

Antidruk is het ontlasten van een drukplek. Door de druk anders te verdelen kan een plek waar bijvoorbeeld een ingegroeide teennagel of likdoorn zat na de behandeling tot rust komen.

Orthese

Een orthese is een hulpmiddel om de voet te ontlasten, te ondersteunen of te corrigeren. Tjikke Krijgsman maakt ze voor u op maat.

Medical taping toepassen

Deze speciale tape is net zo flexibel als de huid en ondersteunt spieren zonder de beweging te beperken. Spieren krijgen hierdoor de kans zelf te herstellen.

Ambulant - ik kom bij u aan huis / alléén voor eigen cliënten!

Deze service is alleen nog voorbehouden aan de reeds eigen cliënten van de praktijk die woonachtig zijn in de Trynwâlden. Alléén als het om gezondheidsredenen écht niet mogelijk is om in de praktijk te verschijnen, kom ik bij u aan huis. Hiervoor worden wel extra kosten berekend!

Ik werk in de even weken, -wisselend op woensdag of donderdag- ambulant.
Ambulante schema 2021:
Do 18 november = VOL
Wo 1 december = VOL
Do 16 december = VOL
Wo 29 december: wordt er door mij niet gewerkt ivm vakantie

2022:
Donderdag 13 januari - Bijna vol
Woensdag 26 januari - Bijna vol
Donderdag 10 februari

Wilt u gebruik maken van de ambulante service, neem dan z.s.m. contact op. U kunt op de reserve-lijst geplaatst worden.

Met ingang van 01 januari 2023 stop ik met ambulant werken.
Vanaf die datum werk ik alleen nog in mijn praktijk!

Avond spreekuur

Speciaal voor de mensen die werken! Ik werk één maandagavond per twee weken. Dit valt in de oneven weken. Reserveren alléén via telefonische afspraak. Het is het wel belangrijk om ruim op tijd af te spreken. De avonden zijn snel volgeboekt.

Daarom kiest u voor Pedicure Krijgsman:
Behandeling van complexe problemen

Mensen met diabetes, kanker, reuma, neuropathie of andere risicovoeten hebben speciale voetzorg nodig. Die zorg geeft medisch pedicure Krijgsman.

Gebruik van moderne watertechniek

Voor uiterst effectieve en hygiënische behandeling wordt gebruik gemaakt van de moderne watertechniekmotor. Het verkoelt bovendien de huid én zorgt voor een pijnloze behandeling.

Geregistreerd in kwaliteitsregister

Verzekerd van de juiste zorg en -afhankelijk van uw klachten en uw zorgverzekering- een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

Mogelijkheid tot behandeling aan huis

Deze service is -momenteel- alleen beschikbaar voor de eigen cliënten van de praktijk. Woont u in de Trynwâlden en uw gezondheid laat het niet meer toe om de praktijk te bezoeken, dan komt Tjikke Krijgsman naar u toe. In de even weken staat er een ambulante dag ingepland. Maak hiervoor wel tijdig een afspraak.